อาจารย์สาขา I-AM

อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขา

หัวหน้าสาขาวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์

ชื่อสกุลผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
การศึกษาPh.D. (Computer Science), University of Southern California, USA
ความสนใจComputer Graphics and Animation, Game Development, Virtual Reality, Graphical User Interface
ชื่อสกุลผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
การศึกษาPh.D. (Computer Engineering), University of Tokyo, Japan
ความสนใจImage Analytics, Computer Vision, Deep Learning, Human-Computer Interaction (HCI), User Interface (UI) and User Experience (UX), Augmented/Mixed Realities (AR/MR)

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาของสาขา I-AM

รศ. ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
Ph.D. (Computer Science), Southern Methodist University, USA

Pattern Recognition, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning
ผศ. ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ
M.S. (Computer Science), Georgia Institute of Technology, USA

Software Development, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning
ผศ. ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
Ph.D. (Psychometrics and Quantitative Psychology), Fordham University, USA

Business Analytics, Statistical Graphics

อาจารย์พิเศษจากภายนอก

วิชาในสาขา I-AM ส่วนมากจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ประกอบการที่เน้นปฎิบัติ ในด้านที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายในเรื่องเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริง

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (คุณเก่ง RGB72)

อดีตดิจิทัลดีไซเนอร์ทำงานให้สำนักข่าว CNN และรัฐบาลสหรัฐฯ, ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟบริษัท RGB72 สตาร์ตอัปสายเลือดไทยยุคบุกเบิก, Mentor โครงการสตาร์ตอัปไทย อาทิ True Incube / AIS / SIPA, หนึ่งในทีมผู้จัดงาน Startup Thailand Expo 2016, ที่ปรึกษาสตาร์ตอัปไทยหน้าใหม่อีกเป็นจำนวนมาก
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ (Right Man)

กรรมการผู้จัดการบริษัท Right Man มืออาชีพด้านการจัดอีเวนท์ นิทรรศการ หรือ พิพิธภัณฑ์ ผู้อยู่เบื้องหลังงานระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก อาทิ การแสดงแสงสีเสียงพระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอนไลฟ์โชว์ 2557, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, Honda interactive show room, Thailand Pavilion 2015 (@Italy)
Kiattiyot Boon Panichprecha

ผู้ก่อตั้ง Bit Studio บริษัทผลิตสื่อ MediaArt สัญชาติไทย ที่ไปแสดงผลงานในระดับโลก
Sittichai Theppaitoon (BankDebuz)

ผู้ก่อตั้ง Debuz และ GameIndy บริษัทผลิตเกมส์ ชั้นนำ ของเมืองไทย
Chantawit Pongsiri

ผู้ร่วมก่อตั้ง Debuz และ GameIndy และ ผู้สร้าง 3D Animation ที่ใช้ในงานเกมส์
Dr. Borom Tunwattanapong

ผู้ก่อตั้ง Lumio3d ผู้สร้าง 3D Scanner สัญชาติไทย
Dr. Nuttapong Chentanez

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Computer Animation
คุณท็อป กำพล ลีลาภรณ์

Founder
Pi R Square
Dr. Suwan Juntiwasarakij

Lecturer
College of Innovation, Thammasat University
ดร.ปืน สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

นักวิจัยอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning
ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิจัยเทคโนโลยีภาพ, NECTEC