ผลงานเกม Car racing

ผลงานพัฒนาเกมส์แนว Car racing จาก Unity Asset Store โดยนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ นายภรัณยู ตัญจพัฒน์กุล ในวิชา Game Development

Racing Game – 3D Game Development

ผลงานพัฒนาเกมส์แนว Car racing จาก Unity Asset Store โดยนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ นายภรัณยู ตัญจพัฒน์กุล ในวิชา Game Development

Posted by InterActive Media science at NIDA on Saturday, 3 September 2016