ทำ Color detection and tracking แบบง่าย ๆ

นักศึกษา A: อาจารย์มีโปรแกรมช่วยหาสีที่ต้องการในภาพไหมครับ อยากเอามาใช้ในโปรแกรม OCR (Optical Character Recognition) ภาษาไทยที่ทำอยู่?

การหาสีที่ต้องการในภาพเป็น Image segmentation พื้นฐานในการทำ Image processing แค่รู้เรื่อง Color model เล็กน้อย ก็เขียนโปรแกรมหาสีที่ต้องการในภาพได้แล้ว

รูปภาพประกอบจากพิกเซล พิกเซลประกอบจากค่าตัวเลขมารวมกัน สมมติถ้ารู้ว่าตัวเลข 60 หมายถึงสีเหลือง การจะเขียนโปรแกรมไล่ดูภาพทีละพิกเซลว่าพิกเซลไหนมีค่า 60 บ้างก็เป็นแค่การวนลูปเช็กค่าง่าย ๆ

เรื่องนี้มีคีย์เวิร์ดอยู่นิดเดียว คือ RGB vs. HSV color models ปกติเราคุ้นแต่กับภาพสีโหมด RGB ซึ่งข้อเสียคือต่อให้รู้ว่าพิกเซลนั้นมีค่า R, G และ B เท่าไหร่ก็บอกไม่ได้เป๊ะว่าผสมออกมาเป็นสีอะไร (ได้แค่กะ ๆ ) แต่ถ้าใช้สูตรแปลงโหมด RGB เป็นโหมด HSV แทน ดูแค่ค่า H ค่าเดียวจะบอกได้ทันทีว่าพิกเซลนี้สีอะไร เช่น H=60 คือสีเหลือง (แต่จะเหลืองเฉดไหน ต้องดูอีก 2 ค่าประกอบ)

วิดีโอนี้เป็นผลงานในคลาสของนักศึกษา ป.โทภาคพิเศษ (นางสาวจงอร พิกุล, นายบุญพร้อม ปัญญาใส, นายศุภสิทธิ์ จันทร์ศรีเทพ, นายศุวิชพงศ์ คงมี และ นางสาวลลิดา จันทราธนากุล) นอกจากทำ Color detection ด้วย HSV color model เพื่อหาเสื้อสีฟ้าในภาพแล้ว ยังใช้การพิจารณาขนาดของแต่ละ area สีฟ้าที่เจอ และ ใช้ขั้นตอนวิธี Meanshift tracking ร่วมด้วย ทำให้ต่อให้มีวัตถุสีฟ้าอื่นเพิ่มเข้ามารบกวนในเฟรมแต่การ Detect ก็ยังกลับมาที่เสื้อสีฟ้าเป้าหมายได้

ตัวอย่างงานภาคปฏิบัติสำหรับวิชา Image Processing and Computer Vision วิชาหลักของสาขา InterActive Media science (i-am)