คณะของเรากับคณะที่อยากให้เป็น

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 คณะสถิติประยุกต์จัดงาน Hearing ฟังเสียงของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ อาจารย์ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคณะของเราให้เป็น “คณะในแบบที่พวกเราต้องการให้เป็น” จริง ๆ

กิจกรรมนี้ใช้เครื่องมือหลักคือ Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็นการใช้คำถามจิตวิทยาเพียง 1 คำถามในการวัด Product-matket fit ว่า
📌 user ที่ “เคยใช้ product แล้ว” เขามีความพึงพอใจกับ product ในระดับไหน?
📌 user ที่พึงพอใจมากแต่ยังไม่มากสุด เขาคิดว่า product ควรมีอะไรเพิ่มอีกเพื่อเติมความพึงพอใจให้เต็ม?
📌 user ที่ไม่พึงพอใจเอามากๆ เขาคิดว่าอะไรคือจุดอ่อนของ product?

ทั้งนี้ Net Promoter Score (NPS) คือ หนึ่งในเทคนิคที่นิยมใช้ในการทำ user study ของ Lean startup ที่เน้นการพัฒนาสร้าง product อย่างรวดเร็วโดยไม่ลืมที่จะคอยเงี่ยหูฟังความคิดเห็นของ user และนำมาปรับใช้ทันที

ปล. กิจกรรม Hearing ครั้งนี้สาขา i-am science ยังแจมไม่ได้เพราะเป็นสาขาใหม่ ยังไม่ทันจะมีนักศึกษาที่รู้จักเนื้อในของสาขา i-am ดีพอที่จะช่วยตอบคำถาม Net Promoter Score (NPS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ