เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016: เทรนด์เทคโนโลยี

รายการ: NIDA WISDOM for Change
หัวข้อ: เหลียวหลัง 2015 แลหน้า 2016 เทรนด์เทคโนโลยี
ออกอากาศ: NATION TV ช่อง 22, วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:30-16:00 น.

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีในปี 2016 ซึ่งรวมถึงการมาของ Internet of Things (IoT), Machine Learning, Virtual Reality Headset, 360 video and camera และแวดวง Tech startup คนไทย