ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับอันตรายต่อมนุษยชาติ

รายการ: สนามข่าว 101
ออกอากาศ: สถานีวิทยุ FM101 MHz, วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 8:40 – 9:00 น.

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์และคนดังของโลกออกมาเตือนให้ระวังปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะฉลาดเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์