เยี่ยมชมบริษัททำสเปเชียลเอฟเฟคส่งออกฮอลลีวูดและบริษัททำเกมสัญชาติไทย

บทความนี้เผยแพร่เป็นครั้งแรก ที่นี่ เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015 โดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 กลุ่มนักศีกษาและอาจารย์ (ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธ์ุ) ในรายวิชา Game Programming และรองคณบดีฝ่ายวางแผน (ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท Yannix บริษัทชั้นนำที่ทำงาน Special Effect ส่งให้กับภาพยนตร์ Hollywood หลาย ๆ เรื่องรวมถึงเรื่องล่าสุด The Last Witch Hunter (2015) ซึ่งทางทีมงานของ Yannix รับผิดชอบการคำนวณตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของกล้องจากภาพวิดีโอที่ผู้สร้างภาพยนตร์ส่งมา เพื่อจะส่งข้อมูลที่ได้ต่อให้ฝั่งการผลิต Computer Graphic ใส่ภาพกราฟิกส์ที่สร้างเข้าไปได้อย่างแนบเนียนสมจริง ทั้งนี้ขอขอบคุณ อาจารย์โจ๊ก (Dr. Suthep Madarasmi) ที่ช่วยพาพวกเราชาวนิด้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

255810_i-amTour_yannix

และในวันรุ่งขึ้นวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ทางกลุ่มนักศีกษาและอาจารย์วิชา Game Programming รวมถึงรองคณบดีฝ่ายวางแผนกลุ่มเดิมได้เข้าไปเยี่ยมชมบริษัท Debuz ในเครือ Game Indy ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเกมสัญชาติไทย อาทิเช่น เกมส์อสุรา, เกมส์หมากฮอสขั้นเทพ ฯลฯ ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้พวกเราชาวนิด้าได้รับเกียรติจากทีมงานหลายคนที่เวียนกันมาให้ความรู้เชิงลึกในเรื่องขั้นตอนการผลิตเกมส์ ซึ่งเป็นการบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์จริงในแวดวงเกมไทยโดยแท้ ต้องขอขอบคุณทางทีมงาน Debuz มา ณ ที่นี้อีกครั้งด้วยครับ

255810_i-amTour_debuz

รายวิชา: คส8704 การเขียนโปรแกรมเกม (CI8704: Game Programming), วิชาเลือกอิสระ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้เขียนบทความ: ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์, อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ รองผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)