เกมปิงปอง 3 มิติ

บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรก ที่นี่ เมื่อ 15 มีนาคม 2014 โดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


PingPong Game – 3D Computer Graphics

PingPong Game เกมปิงปอง 3 มิติ สำหรับผู้เล่น 2 คนที่เล่นเกมผ่านทางระบบ network พัฒนาโดยนักศึกษาปริญญาโทด้วยโปรแกรมภาษา Java ผ่านเครื่องมือ Eclipse IDE ร่วมกับ OpenGL (JOGL library) โดยไม่ได้ใช้ Game Engine หรือ Framework ใดๆ

Posted by InterActive Media science at NIDA on Saturday, 3 September 2016

 
PingPong Game เป็นเกมปิงปอง 3 มิติ สำหรับผู้เล่น 2 คนที่เล่นเกมผ่านทางระบบ network ซึ่งเกมนี้พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรมภาษา Java ผ่านเครื่องมือ Eclipse IDE ร่วมกับ OpenGL (JOGL library) โดยไม่ได้ใช้ Game Engine หรือ Framework ใดๆ แต่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเองทั้งหมดด้วย OpenGL  โดยใช้หลักการของ Computer Graphics (CG) และ Computer Network มาประยุกต์ในการแสดงผลและการโต้ตอบระหว่างโปรแกรมและผู้เล่น ในส่วนของ CG นั้น ตัวอย่างเทคนิคที่นำมาใช้ได้แก่ 3D Object Modeling, Rendering, Texturing, Animation, Motion Detection, Collision Detection และ Human Interaction นอกจากนี้ยังมีการใช้ขั้นตอนวิธีในการคำนวณเพื่อให้วัตถุมีการสะท้อนกลับที่ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์ด้วย

วิชา: เรขภาพคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Computer Graphics)
อาจารย์ผู้สอน: อ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
ผู้พัฒนาเกม: นายวัลลภ สําเภากิจ, นางสาวกุหลาบ โคตรหานาม และ นายนัฐพล ยอดทัศน์