การรับสมัครปริญญาโทภาคเสาร์อาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน (ไม่จำกัดสาขา) หลังจบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี

กำหนดการรับสมัครล่าสุด

 • สาขาวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ InterActive Media Science เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษรุ่นที่ 4 (I-AM 4) ในภาคการศึกษา 1/2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 •  กำหนดการ
  เปิดภาคการศึกษา 1/2560เสาร์ที่ 4 ส.ค. 2561
  สมัครออนไลน์
  สมัครด้วยตนเอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
  สอบสัมภาษณ์คณะสถิติประยุกต์
  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก  จันทร์ที่ 14 พ.ค. 2561
  ขึ้นทะเบียนพุธที่ 16 - จันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561
  ปฐมนิเทศอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
  เปิดภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)-
 • ดูรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครออนไลน์ วันเวลาสำหรับการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง

 1. สมัครออนไลน์: http://entrance.nida.ac.th
 2. สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดอื่น ๆ

 • ในการรับสมัคร 1 ครั้งผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมกันได้มากกว่า 1 สาขาหรือมากกว่า 1 หลักสูตรที่คณะสถิติประยุกต์เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนั้น
 • ภาคพิเศษไม่มีทุนการศึกษากรณีเรียนดีให้กับนักศึกษา แต่มีทุนผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) ซึ่งนักศึกษา(อาจ)ได้รับการทาบทามจากอาจารย์เป็นรายภาคการศึกษาไป
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษประมาณ 215,700 บาท ดังรายละเอียดแจกแจง ที่นี่