การรับสมัครปริญญาโทภาคเสาร์อาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน (ไม่จำกัดสาขา) หลังจบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี

กำหนดการรับสมัครล่าสุด

 • สาขาวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ InterActive Media Science เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษรุ่นที่ 3 (I-AM 3) ในภาคการศึกษา 2/2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 •  กำหนดการ
  เปิดภาคการศึกษา 1/2560เสาร์ที่ 6 ม.ค. 2561
  สมัครออนไลน์บัดนี้ถึงศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2560
  สมัครด้วยตนเองบัดนี้ถึงศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 2560
  สอบสัมภาษณ์คณะสถิติประยุกต์เสาร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2560
  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก  อังคารที่ 21 พ.ย. 2560
  ขึ้นทะเบียนจันทร์ที่ 27- พฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560
  ปฐมนิเทศอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2560
  เปิดภาคฤดูร้อน (ถ้ามีเรียน)-
 • ดูรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครออนไลน์ วันเวลาสำหรับการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง

 1. สมัครออนไลน์: http://entrance.nida.ac.th
 2. สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดอื่น ๆ

 • ในการรับสมัคร 1 ครั้งผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมกันได้มากกว่า 1 สาขาหรือมากกว่า 1 หลักสูตรที่คณะสถิติประยุกต์เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนั้น
 • ภาคพิเศษไม่มีทุนการศึกษากรณีเรียนดีให้กับนักศึกษา แต่มีทุนผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) ซึ่งนักศึกษา(อาจ)ได้รับการทาบทามจากอาจารย์เป็นรายภาคการศึกษาไป
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษประมาณ 215,700 บาท ดังรายละเอียดแจกแจง ที่นี่