Automatic Lipsync Animation

ผลงานนักศึกษาที่ใช้ Unity กับเทคนิค 3D Blendshape มาทำเป็น animation การลิปซิงค์ให้กับหน้าการ์ตูนอัตโนมัติ แค่ใส่เสียง(คน)เข้าไปก็ได้ animation การขยับปากลิปซิงค์ออกมา

ผลงานของนักศึกษา นายจิรพัฒน์ เต็มเปี่ยม นักศึกษาปริญญาโทสาขา InterActive Media science (I-AM) ส่งเป็นโปรเจกต์ในวิชา Computer Graphics and Animation